Ogłoszenia parafialne
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
1 kwietnia 2024 r.

1. Chciałbym bardzo podziękować osobom, które przyczyniły się do pięknego i godnego przeżycia Wielkiego Tygodnia, a szczególnie Triduum Paschalnego. Dziękuję pani Małgorzacie Stępień oraz panom: Jerzemu Dymkowi i Markowi Borzęckiemu za przygotowanie i śpiew Pasji w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Pani Annie Kocerbie za przygotowanie grobu i kwiaty w Grobie Pańskim i na ołtarzach. Państwu: Elżbiecie i Waldemarowi Kuciębom za przygotowanie ciemnicy. Druhom strażakom za czuwanie przy grobie i udział w rezurekcji. Paniom z KGW za przygotowanie feretronów i udział w procesji rezurekcyjnej. Ministrantom za pomoc w liturgii w tych dniach.
2. W sobotę, 6 kwietnia, do sprzątania kościoła zapraszam parafian z Nieprowic, od numeru 2 do numeru 15.
3. Najbliższa niedziela to niedziela Miłosierdzia Bożego. Ofiarą do puszki będziemy wspierać dzieła miłosierdzia diecezjalnej Caritas.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
1 – 8 KWIETNIA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 1 KWIETNIA
8.00 + Mariannę (6 rocz. śmierci) i Andrzeja Żydków, Reginę i Władysława Pazerów i zm. z rodziny Mularczyków- zam. rodzina Mularczyków
10.00 + Jana (rocz. śmierci) i Zofię Kasperkowiczów, Krystynę Zielińską – zam. rodzina
12.00 + zmarłych z rodzin Mędygrałów i Smogorzów - zam. rodzina

WTOREK, 2 KWIETNIA

ŚRODA, 3 KWIETNIA
17.00 + Kazimierę Paździurską – od rodziny Dryjów z Dębian

CZWARTEK, 4 KWIETNIA

PIĄTEK, 5 KWIETNIA
17.00 1) + Irenę i Jana Barylaków, Zygmunta Łacha i jego rodziców, Janinę i Władysława Grzywnów, Franciszkę i Adama Krawczyków
2) + Juliannę i Jana Wilków, Marcina Bednarka
3) + Wandę i Stanisława Krawczyków, ich rodziców i rodzeństwo – zam. rodzina
4) + Zofię i Józefa Baniów – zam. córka Anna z rodziną
5) + Sylwestrę Wąsik – od uczestników pogrzebu
6) + Józefę i Bolesława Nowaków, ks. Żyteckiego, Leokadię i Stanisława Walczaków
7) + Wiesławę Możdzeń – od chrześniaka Henryka z rodziną

SOBOTA, 6 KWIETNIA
17.00 + Jana, Feliksę i Barbarę Trońskich, Irenę Rękaś – od rodziny

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 7 KWIETNIA
8.00 + Mariannę, Mieczysława, Piotra i Jana Nowaków, Władysławę Bogdańską, Józefa Siudego Agnieszkę Tarabułę – od rodziny
10.00 + Mariannę Kapsę, Jana, Katarzynę i Jana Firków – zam. rodzina
12.00 + Stefanię i Stanisława Kurczynów ich rodziców i rodzeństwo, Zofię Bujak – od córek.

Źródłowww.parafia.chroberz.info 

kośćiół Chroberz