Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
21 kwietnia 2024 r.

1. We wtorek czcimy św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, a w czwartek św. Marka Ewangelistę.
2. Wczoraj do sprzątania kościoła przyszło 5 pań: Beata Kasprzyk, Małgorzata Pikiel, Barbara Pieterwas, Mariola Fetela, Małgorzata Grzywna. Ofiarę na kwiaty złożyły panie Dorota Pieterwas, Hanna Szwarc i Emilia Wójcik, a ofiarę na kościół pani Anna Markowska. Bóg zapłać! Za tydzień, 27 kwietnia na godz. 10.00 zapraszam parafian z Nieprowic od nr 39 do nr 57.
3. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
21 - 28 KWIETNIA 2024 R.

NIEDZIELA, 21 KWIETNIA
8.00 + Józefa, Józefę i Leokadię Śliwów, Mariana Siudaka, Tadeusza i Henryka Ogorzelskich, Zofię i Bogdana Pyków – zam. rodzina
10.00 + Mariusza Doroza – zam. siostra z rodziną
12.00 + Zofię i Zygmunta Gilów – zam. córka

PONIEDZIAŁEK 22 KWIETNIA
17.00 + Kazimierę Paździurską – od rodziny Przeniosłów z Probołowic

WTOREK, 23 KWIETNIA
7.30 za parafian

ŚRODA, 24 KWIETNIA
17.00 + Annę Lemańczyk

CZWARTEK, 25 KWIETNIA
17.00 + Wiesławę Możdżeń - od rodziny Strączkiewiczów

PIĄTEK, 26 KWIETNIA
17.00 1) + Jana i Irenę Gieratów i ich rodziców, Michała, Teofilę i Witolda Biskupów, Janinę i Mariana Gądków, zm. z rodziny Opoków – zam. rodzina
2) + Ryszarda Naporę – zam. siostra Anna z rodziną
3) + Franciszka Bączka i jego rodziców, Stanisława i Jana Nowaków i ich rodziców, Mariannę i Bogdana Muchów - zam. rodzina Muchów
4) + Zdzisława Niedzielę (4 rocz. śmierci), Barbarę Pobińczyk – od rodziny
5) + Annę Piękoś (1 rocz. śmierci) zam. mąż, córka, syn i wnukowie
6) + Edwarda i zm. z rodziny Dorozów – zam. syn z rodziną
7) + Jana, Katarzynę, Henryka, Edwarda, Zofię i Barbarę Dobajów, Stanisława i Anielę Sokołowskich – zam. Wiesław z rodziną

SOBOTA, 27 KWIETNIA
16.30 Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Piotra z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i łaski oraz opiekę Maryi w dorosłym życiu dla Piotra.
17.00 + Katarzynę i Henryka Gilów i ich rodziców – zam. rodzina

NIEDZIELA, 28 KWIETNIA
8.00 + Tadeusza Żelichowskiego, Stanisławę, Jakuba i Jana Żelichowskich Stanisława i Krystynę Zborowskich Antoninę, Piotra i Stefana Bechów, Kazimierza Falarowskiego i Katarzynę Wojtasik – zam. rodzina
10.00 + Zofię i Władysława Salwieraków, Władysława i Janinę Zająców i zm. z rodzin Gorczyców i Sobierajów
12.00 + Dziękczynno-błagalna w 3 rocznicę urodzin Antosia.

Źródłowww.parafia.chroberz.info 

kośćiół Chroberz