Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia

mieszczący się w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu
ul. Parkowa 14
28-425 Chroberz
tel. +48 41 356 40 03


www.palac.chroberz.info