Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że od 1 września 2021 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole. Wnioski wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 1. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3561 633 wew. 21.

Potrzebne dokumenty:

  1. Ostatnie rachunki (prąd, woda, gaz).
  2. Dochody za miesiąc sierpień:

- nakaz płatniczy za 2021 r.,

- zaświadczenie z pracy o dochodzie netto,

- zaświadczenie / oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS,

- zaświadczenie / oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty),

- odcinek renty lub emerytury,

- zaświadczenie / oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bezrobotnego,

- ostatni odcinek o opłacaniu składki KRUS,

- zaświadczenie z KRUS/ZUS o zasiłku chorobowym za miesiąc sierpień 2021 r.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021 r.

Źródło: gminazlota.pl

Urząd Gminy Złota