Na platformie Youtube wystartował „Kanał Dziejowy”, w którego tworzenie zaangażowany jest, znany na Ponidziu, archeolog, pasjonat historii starożytnej Marcin Rudnicki.

Marcin to archeolog z „krwi i kości”. Człowiek obdarzony ogromną wiedzą, który w niezwykle ciekawy sposób potrafi przekazać słuchaczowi. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału dostępnego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwxEKddgdfFaHRPgIU_P4MQ

Jak czytamy w opisie kanału - Wystarczy rzut okiem na otaczającą nas rzeczywistość, żeby zrozumieć jak mocno przeszłość odciska na niej swoje piętno. Zgłębiane historii umożliwia lepsze zrozumienie procesów kształtujących współczesny świat, przyczyn pewnych wydarzeń, a wreszcie lepsze poznanie samych siebie. Tak więc będziemy badać przeszłość, przypominać mało znane wydarzenia i historie, ale także odkrywać je na nowo. Będziemy również ujawniać tajemnice, które dotychczas pozostawały w ukryciu. Nasze zainteresowania dotyczą nie tylko ziem Polski. Zrozumienie tego, co wydarzyło się między Bałtykiem a Karpatami już w starożytności, nie jest możliwe bez uzyskania szerszej perspektywy. Dlatego w swoich wędrówkach będziemy przemierzać całą Europę. Przyświecać nam będzie dążenie do prawdy, która nie dba o nasze chęci ani potrzeby, nie dba o rządy, ideologie ani religie. Prawda jest gdzieś tam…

Marcin Rudnicki - archeolog i numizmatyki starożytny, były pracownik Instytutu Archeologii UW (Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum). Główne pola jego zainteresowań badawczych koncentrują się wokół archeologii okresu lateńskiego, osadnictwa celtyckiego na północ od Karpat, archeologii „miejsc centralnych” – centrów rzemieślniczo-handlowych o znaczeniu ponadregionalnym w epoce żelaza, numizmatyki starożytnej; a ponadto: kultury przeworskiej w MOP i OWR. Jest też doświadczonym badaczem terenowym. Od 1986 r. uczestniczył w kilkudziesięciu kampaniach wykopaliskowych w Polsce i za granicą (m. in. Hiszpania, Dania).

Jest twórcą i głównym koordynatorem projektu badawczego “Ekspedycja Celtycka Instytutu Archeologii UW”. Celem projektu było początkowo prowadzenie badań na terenie znanej osady celtyckiej w miejscowości Pełczyska, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie. Z biegiem czasu Ekspedycja Celtycka IA UW przekształciła się w ideę ogniskującą różne projekty badawcze, których wspólnym celem jest poznawanie archeologicznych śladów obecności Celtów na ziemiach polskich.

Wielokrotnie prezentował efekty swoich badań podczas konferencji i kongresów naukowych w Polsce, Austrii, Czechach, Irlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii; jest autorem ponad trzydziestu publikacji naukowych z dziedziny archeologii i numizmatyki. Brał udział w realizacji kilku projektów badawczych, w tym przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, takich jak Groupement de Recherche Européen – koordynowanego przez CNRS w Paryżu.

Obecnie związany z m.in. Fundacją Centrum Badań Epoki Żelaza. Strona fb fundacji: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067667221199

Autor: red., chroberz.info

marecin rudnicki
Marcin Rudnicki podczas prac terenowych (fot. fb)