Tym razem Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie zawitała do Chrobrza w powiecie pińczowskim. W projekcie edukacyjnym zorganizowanym od 20 do 23 listopada 2023 roku wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego.

Były wykłady, pogadanki, była również możliwość zobaczyć, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej w stanie zagrożenia życia. Prowadzący szkolenie ratownik medyczny zaangażował młodzież do pokazowego udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantomu szkoleniowego. Na początku wywołało to falę uśmiechu, jednak później młodzież bacznie przyglądała się procesowi, słuchając cennych uwag ratownika. Co ważne — prowadzący uświadamiali słuchaczom konieczność udzielenia pierwszej pomocy i przełamanie bariery strachu, jaka nam towarzyszy. Zademonstrowali oni również, jak postępować w nagłych przypadkach z użyciem defibrylatora treningowego oraz elektrod. Szybka i odpowiednio przeprowadzona defibrylacja znacznie zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego.

W trakcie trwania Akademii Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie uczniowie mogli porozmawiać z przedstawicielami licznych instytucji okołorolniczych biorących udział w projekcie. Mogli zapoznać się z różnego rodzaju ulotkami i publikacjami branżowymi, a także uczestniczyć w zabawach edukacyjnych. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego ŚODR w Pińczowie także przygotował stoisko informacyjno-promocyjne. Na naszym stoisku uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursie na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i wygrać nagrody.

Projekt Akademii Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie zakończył konkurs wiedzy w formie testu online, do którego pytania przygotowali przedstawiciele instytucji rolniczych. W teście zawarto 60 pytań jednokrotnego wyboru i wzięło w nim udział 95 uczniów. Na zakończenie uczniowie dostali nagrody i upominki ufundowane przez współorganizatorów wydarzenia.

Pomysłodawcą i organizatorem Akademii jest Stanisław Golmento, pełniący funkcję głównego specjalisty Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. To pan Stanisław zainicjował przedsięwzięcie w ramach projektu edukacyjnego dla trzech resortowych szkół rolniczych w naszym województwie — obok Chrobrza podobne wydarzenia zorganizowano także w Sichowie Dużym i Sandomierzu-Mokoszynie.

Współorganizatorami Akademii Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie w Chrobrzu byli:

  • ŚODR Modliszewice — Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pińczowie,
  • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Pińczowie,
  • Państwowa Straż Pożarna w Pińczowie,
  • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pińczowie,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pińczowie,
  • Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — Świętokrzyski Oddział Regionalny w Kielcach,
  • Świętokrzyska Izba Rolnicza w Pińczowie.

Autor: Małgorzata Grudzień. fot. M. Grudzień, M. Stolarska, ŚODR Pińczów.

śodr

śodr

śodr

>> Pełna Galeria zdjęć [TUTAJ] <<