Ogłoszenia parafialne
XXIII niedziela zwykła
10 września 2023 r.

1. W liturgii Kościoła w środę wspominamy św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, wybitnego kaznodzieję, w czwartek przypada święto Podwyższenia Krzyża
Świętego, w piątek wspomnienie Matki Bożej jako Bolesnej (odpust w Młodzawach), a w sobotę wspominamy świętych Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
2. W środę, 13 września Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. modlitwa różańcowa i procesja wokół kościoła z figurką Matki Bożej Fatimskiej.
3. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 kandydatów do bierzmowania i ich rodziców zapraszam na krótkie spotkanie informacyjne.
4. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
10 – 17 WRZEŚNIA 2023 R.

NIEDZIELA, 10 WRZEŚNIA
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 + Mariannę Łagowską (2 rocz. śmierci) – od córki Beaty z rodziną
10.00 + Stanisława Augustyna (26 rocz. śmierci) Zofię Augustyn i ich rodziców – od rodziny
12.00 + Władysławę i Jana Sojów, Marię i Jana Dorozów, zm. z rodzin Sojów, Dorozów, Dudów i Traczów – od rodziny

PONIEDZIAŁEK, 11 WRZEŚNIA
18.00 + Jarosława Safiana – od rodziny Bochniaków

WTOREK, 12 WRZEŚNIA
18.00 + Bogusława Urbańskiego – od swatów Aliny i Wiesława Zasadnych

ŚRODA, 13 WRZEŚNIA
18.00 + Jarosława Safiana – od Barbary i Leszka Liberków

CZWARTEK, 14 WRZEŚNIA
18.00 + Annę Reczko, Zofię i Piotra Dorozów i Józefę Magdziarz

PIĄTEK, 15 WRZEŚNIA
18.00 1) + Annę Wypych – od rodziny
2) + Kazimierę Maj – od sąsiadów z ulic Glinki i Cichej

SOBOTA, 16 WRZEŚNIA
15.00 ślub: Karoliny Pieterwas i Arkadiusza Sperki
18.00 + Mariannę Pitułę i Agnieszkę Boksę

NIEDZIELA, 17 WRZEŚNIA
8.00 + Piotra Kuka i jego rodziców, Jerzego i Wiesława Borzęckich, Marię i Zygmunta Ochwanowskich, zm. z rodziny Cukrów i Ochwanowskich
10.00 + Jana, Zofię, Wita, Krystynę i Tadeusza Kapustów, Zygmunta Grzywnę i Jana Zachariasza – od rodziny
12.00 + Jerzego Borończyka, Henryka i Henrykę Bochniaków, Józefę i Stanisława Judasza – zam. rodzina

kośćiół Chroberz