Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji, o poszukiwaniu domów dla czterech psów oraz około 150 gołębi, których właścicielem była tragicznie zmarła rodzina z Miernowa. Kontakt telefoniczny 508 850 131.

Źródło: UG Złota

szukają domu

szukaja domu

szukaja domu

szukaja domu

szukaja domu

szukaja domu