Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszone do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy, w celu uzyskania pomocy w formie dostarczenia żywności, leków mogą zgłaszać takie przypadki do tutejszej jednostki telefonicznie - nr 41 356-16-01 wew. 21 lub poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.

Źródło: GOPS Złota