Przedstawiamy harmonogram wizyty duszpasterskiej w parafii Chroberz.

Źródło: tablica ogłoszeń