„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”
(Ks. Mieczysław Maliński).

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych mojej mamy Zofii Doroz.

W trakcie załatwiania formalności pogrzebowych i pochówku spotkałam się z życzliwością,  wsparciem duchowym i serdecznością.

Szczególnie dziękuję:
Dziekanowi dekanatu Chmielnik księdzu Waldemarowi Krochmalowi.
Proboszczowi NMP w Chrobrzu księdzu Robertowi Boreckiemu.
Wikaremu Parafii Piotra i Pawła w Kijach księdzu Andrzejowi Sadrakowi.

Społeczności Szkoły Podstawowej w Chrobrzu: uczniom, nauczycielom, emerytom i pozostałym pracownikom, rodzicom uczniów i ich rodzinom.
Dyrekcji i nauczycielom SP Miernów.
Dyrekcji i nauczycielom ZPO Złota.
Dyrekcji, nauczycielom i społeczności ZCKR w Chrobrzu wraz z emerytami.
Wyjątkowej społeczności ZPO Kije.
Emerytom z Gminy Złota i Kije.
Drogim mieszkańcom Chrobrza i okolicznych miejscowości.
Bliskiej memu sercu społeczności Woli Żydowskiej.
Sąsiadom z Woli Żydowskiej i Chrobrza.
Rodzinie z Bielska -Białej, Lublina, Warszawy, Bartoszyc, Sosnowca, Kielc, Buska -Zdroju i innych miejsc Polski.
Joli, Alinie, Bożenie, Teresie, Heni, Ani, Krysi, Izie, Waldkowi, Monice, Pani Ani - kościelnej, naszemu organiście Markowi i pozostałym przyjaciołom.

Podziękowanie kieruje również do zespołu Przystań, Złocowianki oraz Chroberskiego Stowarzyszenia Kobiet.

Gabriela Kłap wraz z rodziną.

Znalezione obrazy dla zapytania kir chroberz.info