Urząd Gminy Złota informuje, że do Sołtysów sołectw gminy Złota zostały przekazane umowy użyczenia pojemników na odpady niesegregowane. Zapraszamy właścicieli posesji do ich podpisania. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 356 16 33 wew. 16.

Źródło: UG Złota