Urząd Gminy w Złotej informuje mieszkańców miejscowości Chroberz, Wojsławice, Wola Chroberska, Rudawa i Nieprowice, że w dniu 07.03.2018r. odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego w Kielcach w sprawie możliwości przyłączania się do sieci gazowniczej posesji z terenu gminy Złota.

Spotkanie z mieszkańcami wymienionych powyżej miejscowości będzie prowadzone o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Chrobrzu.

Źródło: UG Złota

grafika Polskie Gazownictwo