Środa 1 listopada 2017 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

8:00 - Msza św. w Kościele: +Władysława i Roberta(R) Chmielewskich -zam. Rodzina
11:00 - Różaniec  ZA ZMARŁYCH - w Kościele
PROCESJA NA CMENTARZ I MODLITWY ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU, MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH PARAFIAN I SPOCZYWAJĄCYCH NA NASZYM CMENTARZU.

Czwartek 2 listopada 2017 - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

W Kościele:
7:30 - +Józefa, Stefana, Zofię, Wojciecha Zacharzów; Tadeusza Kanarka -zam. Rodzina
17:00 - Za zmarłych Księży ,pracujących i pochodzących z naszej parafii.
PROCESJA I MODLITWY ZA ZMARŁYCH - PO CMENTARZU PRZY KOŚCIELE
18:00 - +Henryka Borowca -zam. syn Zbigniew z rodziną

Źródło: www.parafia.chroberz.info 

porządkowanie cmentarza