Informujemy że Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu od 4 października będzie czynny w godz. 11 – 16, od środy do niedzieli.

Źródło: ODKiTRP