Urząd Gminy Złota informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych gradem jaki wystąpił (08.07.2017) w uprawach na terenie Gminy Złota sołectwa: Kostrzeszyn, Miernów, Pełczyska, Probołowice.

Wniosek do pobrania poniżej.
Wnioski należy złożyć w terminie do 21 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy  Złota (pok. nr 10).

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2017,
- oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnicy zgłaszający straty powinni  we wniosku wykazać wszystkie uprawy, również te, w których nie wystąpiły szkody. Podana powierzchnia upraw musi zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.

Źródło: Urząd Gminy Złota