Temat: Dotacje z PROW 2014-2020, zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, wymagania wzajemnej zgodności w gosp. prowadzących produkcję zwierzęcą.

Miejsce szkolenia: Świetlica w Nieprowicach (centralne ogrzewanie).
Data i godz. rozpoczęcia: 22.11.2016r., godz. 9:00.

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Powiatowy Zespół Doradczy w Pińczowie.

logo śodr modliszewice