Organizatorzy zabawy tanecznej na przystani kajakowej w Chrobrzu w dniu 15.08.2016r., dziękują sponsorom w osobach Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka, Proboszcza parafii Chroberz księdza Waldemara Krochmala, Teresy Cardenas oraz Joanny Kałamajskiej-Kowalskiej ze Szkoły Językowej English 4 You w Chrobrzu, a także Ryszardowi Paździorowi – Kierownikowi Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej za udzieloną pomoc w przygotowaniach. Bez tych osób i instytucji organizacja imprezy pod hasłem „Wracamy do tradycji” nie byłaby możliwa.

Źródło: Komitet Organizacyjny

plakat zabawa Chroberz podziękowanie