Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu zawiadamia, że w dniu 13.02.2016 r. (sobota) o godz. 17:00 w Domu Ludowym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z proponowanym porządkiem zebrania: