{like} Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I termin 2015 r. będą przyjmowane od 02 lutego 2015 r. do 02 marca 2015 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr.3.

Wójt Gminy

Źródło: UG Złota