{like} PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ-KOLĘDY W PARAFII CHROBERZ A.D. 2015:

program wizyty