W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Złota nawalnego deszczu  (07.05.2013r.) prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie upraw do wyszacowania strat. Zgłoszenia prosimy dokonać na formularzu ,,WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD” (Formularz do pobrania w Urzędzie Gminy, u Sołtysów lub na stronie internetowej  www.gminazlota.pl ).

Wypełniony i podpisany formularz prosimy o pozostawienie w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej do 29.05.2013r.

Powyższe zgłoszenie jest niezbędne do uzyskania protokołu i opinii strat w przypadku stwierdzenia przez wojewodę wystąpienia zjawiska atmosferycznego wywołującego szkody w gospodarstwach rolnych.

Źródło: Urząd Gminy Złota