Postawiono kolejny krok w kierunku realizacji odcinka przyszłej #EuroVelo11 od Wiślicy do Pińczowa.

Cztery gminy położone z doliny rzeki Nidy podpisały niedawno porozumienie w sprawie budowy nie tylko tego kluczowego odcinka 28 km poprowadzonego głównie śladem dawnej kolejki wąskotorowej, ale również nowego łącznika do Nowego Korczyna (z wykorzystaniem zarówno lokalnych dróg oraz wałów Nidy). 

Tu połączy się po nowym moście drogowym z małopolskim odcinkiem #WislanaTrasaRowerowa. Orientacyjne przebiegi znajdziecie oczywiście na mapie głównej (na fioletowo). Możecie tam też prześledzić jak będzie się to różnić od polecanego obecnie łącznika przez stawy w Górkach (na pomarańczowo). Przetarg na opracowanie projektu budowlanego razem ze stosownymi pozwoleniami ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Źródło: www.facebook.com/velomalopolska

 

trasa