Uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu,  Mariusz Gałka zajął wysokie 9 miejsce w kraju w finale VIII ogólnopolskiej edycji Olimpiad z Mitologii Skandynawskiej. W olimpiadzie uczestniczyło 127 uczniów szkół średnich. Opiekunem ucznia była pani Małgorzata Sternak. Gratulujemy!

Źródło: ZSCKR Chroberz

uczeń ZSCKR