Informujemy, że można składać wnioski o dodatek osłonowy - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. Szczegółowych informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS Złota w pokoju nr 2a lub pod numerem telefonu 41 356 16 33 wew. 27.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Niezbędne dokumenty:

Informacje o programie można uzyskać również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

dodatek osłonowy grafiksa