W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim  odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom gier fabularnych „To właśnie Wolność”. Drugie miejsce zajął zespół reprezentujący nasz serwis, chroberz info, Paweł i Jakub Bochniak, którzy z rąk wojewody Zbigniewa Koniusza otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz pamiątkową statuetkę.

Ze strony oficjalnej ŚUW w Kielcach:

Do wirtualnej zabawy z historią wojewoda zaprosił mieszkańców wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego. Tematyka trzynastu gier dotyczyła wojny polsko-bolszewickiej, a całość była świetną okazją, aby przypomnieć o wielkim zwycięstwie, które odmieniło losy Europy. W trudnym okresie pandemii wojewoda postanowił połączyć ideę pielęgnowania pamięci historycznej z nowoczesnymi technologiami, a priorytetem było zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa uczestnikom przedsięwzięcia.

- To konkurs, który promował miejsca związane z pamięcią historyczną regionu świętokrzyskiego. Mogliśmy przez kilka tygodni uczestniczyć w grach wirtualnych, które śladami bohaterów ziemi świętokrzyskiej przekazywały nam wiedzę o historii, o losach osób, które niewątpliwie złotymi zgłoskami wpisały się w nasze dzieje i naszą wolność. Była to okazja, aby pielęgnować pamięć o przodkach oraz powiększyć swą wiedzę historyczną na temat ważnych dla Polski wydarzeń - mówił Zbigniew Koniusz.

- Bardzo się cieszę, że znalazło się wielu młodych ludzi, którzy zechcieli na nowo odkrywać miejsca pamięci historycznej. To nie jest truizm, że naród bez pamięci jest narodem bez przyszłości. Musimy pamiętać o tym, co było ważnej i co jest ważne dla nas nadal. To tak, jakby zapomnieć najbliższe sobie osoby. Tym bardziej istotne jest to, że pamiętacie o tych, którzy zasłużyli się dla Polski i przyczynili się do tego, że mamy tę Polskę piękną i rozwijająca się – powiedział wojewoda zwracając się do laureatów.

Gry w formie online zostały zorganizowane w listopadzie i grudniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zwycięzcy z poszczególnych powiatów otrzymali nagrody, a uroczystość ich rozdania została - ze względów epidemicznych - dostosowana do obowiązujących obostrzeń i przygotowana w kilku turach.

Wirtualne gry „to właśnie Wolność” zostały dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Partnerami akcji byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

Gry fabularne, finał