2 grudnia 2020 r. czworo członków Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, odpowiedziało na apel o dar krwi i udało się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Serdeczne podziękowania dla uczniów: Bartek z klasy IV TR i Marcin z klasy III TR oraz pracowników szkoły: p. Joanna i p. Piotr. To bardzo piękny gest szczególnie teraz, gdy podczas pandemii tak często brakuje krwi.

Źródło: na podstawie ZSCKR

krwiodawstwo Chroberz