Czas pandemii to ciężki czas dla nas wszystkich, ale również okres mobilizujący do kreatywności. Uczniowie uczestniczący w zdalnym nauczaniu wykazują się niesamowitą pomysłowością i prezentują swoje ogromne talenty.  W ciekawe akcje włączają się harcerze ze Szkoły Podstawowej w Chrobrzu. Pandemia pozwala m.in. na zdobywanie nowych umiejętności i sprawności harcerskich.

Rozkazem drużynowego Hufca ZHP Pińczów na wniosek Rady Drużyny zamknięto próby i przyznano stopień tropicielki drużyny druhnom: Wiktorii Bochniak, Klaudii Borowiec, Ani Natwora, Idze Świetlik, Karinie Karpińskiej, Mai Kowalskiej.

Ponadto otwarto próby druhnom na stopień pionierka: Wiktorii Bochniak, Klaudii Borowiec, Ani Natwora, Idze Świetlik, Karinie Karpińskiej, Mai Kowalskiej.

Opiekunami chroberskich harcerzy są phm Gabriela Kłap i phm Waldemar Kucięba.

Źródło: pb, chroberz.info

sprawnosci