Akcja Muzeum Wsi Kieleckiej, która zachęca do zwiedzania skansenu online. Tym razem chałupa przeniesiona z Chrobrza o której pisaliśmy w naszym serwisie [tutaj] można zobaczyć jak wygląda w środku na nagraniu poniżej:

Wyszukał: Mariusz Świetlik