Samorząd gminy Złota wraca do sprawy reorganizacji szkół podstawowych w Miernowie i Chrobrzu. Rodzice, nauczyciele i mieszkańcy obu miejscowości są przeciwni planowanym zmianom.

Jak czytamy w uzasadnieniu nowej uchwały intencyjnej, która ma trafić w najbliższym czasie pod obrady rady gminy, reorganizacja będzie polegać na przekształceniu szkół ośmioklasowych w szkoły filialne, gdzie mają się uczyć dzieci klas I-III. W efekcie starsi uczniowie mają uczęszczać do szkoły w Złotej. Zgodnie z ustawą miałoby się to stać 31 sierpnia przyszłego roku.

Rodzice są przeciwni zmianom. Jak mówią, to pierwszy krok do całkowitego zamknięcia tych placówek.

Wójt gminy Złota, Tadeusz Sułek tłumaczy, że taka decyzja wynika m.in. z małej liczby dzieci w poszczególnych oddziałach. Przemawiają za tym także względy ekonomiczne, w tym trudna sytuacja finansowa gminy i wysokie koszty utrzymania szkoły.

Obecnie do Szkoły Podstawowej w Miernowie uczęszcza 61 uczniów oraz 12 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego. Z kolei do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu chodzi 60 uczniów oraz 13 dzieci w wieku przedszkolnym.

Decyzję o ich przyszłości rada gminy ma podjąć podczas najbliżej sesji.

Autor: Marta Gajda, Radio Kielce

Dopisek redakcji chroberz.info: Sesja Rady Gminy Złota odbędzie się 02.12.2019 r. o godz. 11:00.