W piątek obchodziliśmy Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tego też powodu pińczowska policjantka wspólnie z funkcjonariuszką Straży Granicznej spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Już od 13 lat wszystkie państwa zrzeszone w Unii Europejskiej w połowie października obchodzą Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jest to przestępstwo stanowiące w dzisiejszych czasach jedną z najcięższych zbrodni. Choć niewolnictwo zostało już dawno zniesione, proceder nadal się rozwija, a przestępcom przynosi olbrzymie dochody. Współczesne niewolnictwo to najczęściej porwania i zmuszanie do prostytucji, udziału w przemyśle pornograficznym, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania związków małżeńskich czy ciężkiej pracy.

O tym wszystkim mówiła uczniom ZSCKR w Chrobrzu pińczowska policjantka i przedstawicielka Straży Granicznej z placówki w Kielcach. Funkcjonariuszki skupiły się przede wszystkim na tym aby uświadomić młodzieży, iż proceder nadal istnieje i każdy może paść jego ofiarą. Przestrzegały przed podejmowaniem pochopnych decyzji dotyczących wyjazdów w obce miejsca oraz kontaktów z nieznajomymi ludźmi. Tłumaczyły też jakie przedsięwziąć środki ostrożności, aby wyjazd za granicę lub spotkanie z np. przystojnym nieznajomym nie zakończyły się rozczarowaniem lub tragedią.

Handel Ludźmi w skali całego świata sprawia, że zagrożenie tym przestępstwem istnieje w każdym jego zakątku, w tym w Polsce, która w ostatnim czasie stała się nie tylko miejscem pozyskiwania ofiar, ale też ich krajem docelowym.

Opr. D.S Źródło: KPP Pińczów. Zdjęcia: ZSCKR w Chrobrzu

spotkanie zsckr chroberz

spotkanie zsckr chroberz