Wyjątkowy jubileusz 300-lecie istnienia będzie obchodził nasz Spichlerz dworski ze Złotej (sektor dworsko-folwarczny).
Uczcijmy to wspólnie

Zapraszamy na wspólne dmuchanie świeczek oraz pyszny tort

28 lipca 2019 r. podczas "Niedzieli za węgłem" w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Spichlerz dworski w Rogowie nad Wisłą wzniesiono w 1719 r., jego fundatorem był Eliasz Wodzicki. Następnie, prawdopodobnie przed 1850 rokiem, rozebrano go i przeniesiono do miejscowości Złota. Ten okazały budynek gospodarczy zbudowano z drewna modrzewiowego, sosnowego i dębowego, w konstrukcji zrębowej. Nad głównym wejściem przeczytać można oryginalny napis fundacyjny zaopatrzony w litery „MM” – inicjały budowniczego.Szczególną uwagę zwraca tu piękny łamany dach krakowski, pokryty gontem, a także profilowane wypusty podciągowych belek stropowych – tzw. „rysie”. Obiekt ze względu na wiek, bryłę oraz szczegóły konstrukcyjne zaliczany jest do najcenniejszych dworskich budynków gospodarczych z epoki baroku w Polsce.

Źródło: Muzeum Wsi Kieleckiej

spichlerz ze Złotej w muzeum w Tokarni