We wtorek 26.03.2019 wokół kościoła parafialnego w Chrobrzu odbyły się badania geologiczne. Powodem były liczne pęknięcia murów w obrębie zakrystii i przypór okalających całą budowle. Proboszcz parafii ks. Robert Borecki zlecił wykonanie badania gruntu przez firmę geologiczną z Kielc. Dokonano odwiertów z których zostały pobrane próbki do analizy, mające na celu ustalić rodzaj gruntu.

Przy okazji odwiertów ustalono wstępnie, że w każdym z odwiertów (było ich 3) do głębokości ok. 200cm (2m) ziemia była na tyle jednorodna, co by wskazywało  ze została nawieziona w trakcie budowy kościoła. Poniżej 200cm (2m) następuje zmiana warstwy na grunt rodzimy czyli ił, glina. Najlepiej aby cała budowla była posadowiona na gruncie rodzimym, czyli na głębokości poniżej 200cm (2m) - wykażą to wykopy.

Następnym etapem najprawdopodobniej będą wykopy kontrolne w obrębie ścian i przypór mające na celu stwierdzić głębokość posadowienia fundamentów i przypór świątyni. Każde czynności oraz prace związane z naprawą czy remontem muszą być w pełni konsultowane z konserwatorem, ponieważ kościół w Chrobrzu wpisany jest do rejestru zabytków sakralnych.

Są to prace bardzo potrzebne, ponieważ kościół wymaga remontu, a najważniejsze żeby zacząć od fundamentów, wzmocnieniu ich, izolacji i odprowadzeniu wody deszczowej z rynien poza obręb budynku.

O przebiegu dalszych prac będziemy informowali na bieżąco.

Autor: Parafianin, chroberz.info

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu

geolodzy podczas badań otoczenia kościoła w Chrobrzu