Uczniowie klasy I TRŻ Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, rozpoczęli udział w grze biblioteczno-historycznej pt: „Poznajemy Chroberz, jego historię i zabytki”.

Uczniowie podzieleni na grupy mają za zadanie stworzenie broszury w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wycieczek po Chrobrzu oraz materiałów posiadanych przez bibliotekę szkolną. Ilustrowana będzie zdjęciami obiektów i miejsc.

Według scenariusza, pierwszym etapem gry było zwiedzanie Szkolnego Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu, poznanie historii wsi, pałacu, rodziny Wielopolskich, co w bardzo interesujący sposób przedstawił uczniom pracownik ośrodka Dariusz Garlej.

Podczas gry, uczniowie klasy pierwszej zdobywają wiedzę o miejscowości, z którą będą związani przez cztery lata nauki. Koordynatorami gry są: biblioteka szkolna i SODKP w Chrobrzu.

Źródło: ZSCKR w Chrobrzu

gra biblioteczna w ZSCK w CHrobrzu

gra biblioteczna w ZSCK w CHrobrzu