Szymon Tkaczyk z Chrobrza, uczeń klasy III dziecięcej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie, zdobył II Nagrodę w II Wojewódzkim Konkursie Solfeżowym w Kielcach. Ucznia przygotowywała nauczycielka Agnieszka Wtorek. W konkursie wzięli udział uczniowie m.in. z Kielc i Skarżyska – Kamiennej.

Solfeż – nauka czytania nut głosem, podstawowy przedmiot praktyczny w szkołach muzycznych. Głównym celem jest wyczulenie słuchu, wyrobienie pewności i czystości intonacji i trafiania dźwięków głosem oraz pogłębienie ogólnej muzykalności. (Wikipedia)

Autor: pb, chroberz.info, na podstawie SM Pińczów.

dyplom szymon tkaczyk