Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił przetarg na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 długości ok.27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”.  Jak podał na swojej stronie internetowej ŚZDW potencjalni wykonawcy swoje oferty mogą składać do 1 marca br. Zakończenie budowy obwodnicy zaplanowano na 31 październik 2019 roku.

plan obwodnicy Pińczowa
(kliknij aby powiększyć)
Grafika -scrin ch.info na podstawie dokumentacji technicznej ŚZDW

W większości inwestycja znajduje się w granicach administracyjnych miasta Pińczów, częściowo także na terenach sołectw Brzeście i Włochy. Obwodnica będzie przebiegać po północno-wschodniej stronie miasta. Nowa droga będzie miała niecałe 5 km długości. Zacznie się za Brześciem, na 24 kilometrze drogi wojewódzkiej nr 766, tuż przed garbem pińczowskim, a skończy się w okolicach 2 km drogi wojewódzkiej nr 767 Pińczów – Busko.

W ramach inwestycji przewidziano także rozbudowę dwóch odcinków dróg wojewódzkich. Pierwszy odcinek drogi wojewódzkiej numer 766. zaczynający się na wysokości pomnika ku chwale pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich, biegnący w kierunku Pińczowa. Łącznie 570 metrów. Drugi odcinek drogi wojewódzkiej numer 767. od skrzyżowania z ulicą Nową, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0070T w Pasturce.

Wybrany wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową oraz wykonać roboty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna Komunikacja”.

O wyborze wykonawcy zadecyduje cena , termin wykonania oraz zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji.

Autor: NiL, www.pinczow.com