W Domu Ludowym w Chrobrzu odbyło 13 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Chroberz za 2016 rok. Zebranie otworzył prezes OSP Adam Wypych, który powitał licznie przybyłych na zebranie druhów oraz zaproszonych gości; wójta Tadeusza Sułka, radnych gminy Tadeusza Bochniaka i Dariusza Tarkę oraz mł. Bryg. Piotra Wienieckiego z Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Czesława Doroza, który jak zawsze poprowadził zebranie bardzo sprawnie. Przedstawiono wszelkie sprawozdania dot. działalności OSP. Odbyła się również dyskusja, w której uczestniczyli członkowie OSP jak i zaproszeni goście.

Następnie członkowie OSP udzielili absolutorium zarządowi za ubiegły rok.

Na zakończenie odśpiewano gromkie „Sto lat” dla sekretarza zarządu, druhny Pauliny Molendy z okazji 18-tych urodzin.

Autor: osp, chroberz.info Zdjęcia: Paweł Molenda.

walne osp Chroberz

walne osp Chroberz

walne osp Chroberz

walne osp Chroberz

walne osp Chroberz

walne osp Chroberz

walne osp Chroberz