Program wizyty duszpasterskiej A.D. 2017.

Lp           dzień                                     godz.        miejsce

1             7 stycznia -sobota           9.00       Zawarża- Smyków, Gościniec, centrum

2.            9 stycznia-poniedziałek                9.00   Nieprowice Nowe –od.p.Domagały

3.            10  stycznia -wtorek       15.30     Nieprowice Placówki

4.            11 stycznia-środa            9.00       Nieprowice Stare

5.            12 stycznia-czwartek.   15.30     Nieprowice spółdzielnia(oś.Orzechowe)

6.            13.stycznia-piątek           9.00       Wojsławice do nr 54

7.            14 stycznia-sobota          9.00       Wojsławice od nr 55 do końca

NIEDZIELA

8.            16 stycznia-poniedziałek.9.00    Aleksandrów

9.            17 stycznia-wtorek         15.30     Ul. Leśna i Parkowa(1-9)

10.          18.stycznia-środa            9.00       Wola Chroberska

11.          19 Stycznia-czwartek.    15.30     Ul. Podzamcze od.p. Koniecznej do p.Piątków

12.          20 stycznia-piątek          9.00        Rudawa Stara i Nowa do nr.32-p.Ryszard Zięba

13.          21stycznia-sobota          9.00        Rudawa Nowa od p. Zbigniewa Biesagi

NIEDZIELA

14.          23 stycznia-poniedziałek .       9.00           Ul. Ogrodowa 15.30

15.          24 stycznia-wtorek                   15.30           Ul .Gliniki(1-25)p. Maj i ul. Cicha

16.          25 stycznia-Środa                       9.00          Ul. Gliniki od 27 do końca

17.          26 Stycznia-czwartek.               15.30          Ul. Kolejowa i ul. Olszyk

18.          27 stycznia-piątek                     9.00             Ul. Chrobrego(1-27)p. Henryk Doroz

19.          28   stycznia-sobota                  9.00             Ul. Chrobrego-od 27 do końca

NIEDZIELA

20.          30 stycznia-poniedziałek             9.00       Ul. Staropolska

21.          31  stycznia-wtorek                      15.30       Ul. Parkowa –bloki (15-19)

22.          1-lutego –Środa                             15.30      Ul. Bobrowa

Ofiarowanie Pańskie

23.          3 lutego-piątek                                15.30 – Ul .Słoneczna

24.          4 lutego-Sobota                                9.00    ul. Akacjowa

kolęda