W Pińczowie odbyło się spotkanie samorządowców oraz przedstawicieli różnych instytucji i stowarzyszeń z terenu Ponidzia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Tematem rozmów było uatrakcyjnienie i wypromowanie regionu Ponidzia, w tym m.in. Chrobrza.

Rozmawiano o możliwościach pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania na prace renowacyjne figurek przydrożnych, które znajdują się w Chrobrzu i jego okolicy, a także na stworzeniu centrum edukacyjnego w Pałacu Wielopolskich. Mówiono również o przedłużeniu trasy kolejki wąskotorowej z Pińczowa do Chrobrza. Przedstawiciele fundacji „Zwrotnica” przedstawili konkretne wyliczenia ile taki projekt mógłby kosztować – ok. 10 mln. zł.

Spotkanie miało charakter konsultacyjno – warsztatowy i ciężko określić na ile rozmowy na nim będą miały moc sprawczą, ponieważ takich spotkań od około 2008 roku odbyło się przynajmniej kilka, a ich efekt był mało owocny. Jednym z konkretów ostatniego spotkania była deklaracja, że odrestaurowane zostaną dwie chroberskie figurki – przy posesji państwa Skrzelów (skrzyżowanie ulic Akacjowej, Parkowej i Leśnej) oraz figurka św. Mikołaja przy tzw. Rudawce.

W kwestii przedłużenia trasy kolejki, przypomnijmy, że samorządy naszego powiatu podpisały porozumienie i wydały już pierwsze środki na zaprojektowanie i budowę ścieżek rowerowych w ramach projektu Tras Rowerowych EuroVelo, które to będą przebiegały po nasypach nieczynnej kolejki. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy na lata 2014-2020.

Dobrze jednak że o kwestii Chrobrza się mówi, bo sytuacja np. budynku pałacu jest trudna. Bez inwestycji w najbliższym okresie może być wręcz tragiczna.

Autor: Paweł, chroberz.info. Zdjęcie: Karolina Szostak

pałac wielopolskich w Chrobrzu