moment głosowania w wyborach{like}W najbliższą niedzielę (16.11.2014r.) odbędą się wybory samorządowe. Czy trzeba do nich kogokolwiek zachęcać? Wybieramy przecież władze które są najbliższej nas, najbliżej zwykłego obywatela. Każdemu z nas powinno zależeć aby rządzili ludzie odpowiedzialni i kompetentni. Wybierzmy się w niedzielę do lokalu wyborczego i oddajmy głos na swoich kandydatów.

Dla ułatwienia przygotowałem krótki poradnik z podstawowymi informacjami dotyczącymi niedzielnych wyborów.

1. Na terenie gminy Złota mamy trzy lokale wyborcze:
*Chroberz (budynek Szkoły Podstawowej) – głosują w nim mieszkańcy Wojsławic, Chrobrza, Woli Chroberskiej, Rudawy i Nieprowic.
*Złota (budynek Zespołu Placówek Oświatowych) – głosują w nim mieszkańcy Niegosławic, Biskupic, Żurawnik i Złotej.
*Pełczyska (budynek remizy OSP) – głosują w nim mieszkańcy Pełczysk, Stawiszyc, Kostrzeszyna, Miernowa i Probołowic.

2. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7:00 do godziny 21:00.

3. Do lokalu wyborczego zabieramy ze sobą dowód tożsamości.

4. Każdy z wyborców otrzyma 4 karty do głosowania w 4-ech różnych kolorach:
*Kolor biały to karta do głosowania na radnych do rady gminy – stawiamy krzyżyk tylko przy JEDNYM nazwisku.
*Karta w kolorze żółtym to w zasadzie pakiet składający się z kilku kartek Będą na niej widniały nazwiska kandydatów do rady powiatu - tutaj również oddać głos tylko na jednego kandydata z całego żółtego pliku, który otrzymamy. (Jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś zaznaczy dwa nazwiska z jednego ugrupowania, głos zostanie zaliczony, jednakże otrzyma go ta osoba, która jest wyżej na liście.)
*Karta koloru niebieskiego, również składać się będzie z kilku kartek. Znajdziemy na niej nazwiska kandydatów do sejmiku wojewódzkiego – stawiamy krzyżyk przy nazwisku tylko JEDNEGO kandydata. (Przy zaznaczeniu dwóch krzyżyków w jednym ugrupowaniu głos zaliczany jest osobie będącej wyżej na liście).
*Karta różowa to karta do głosowania na Wójta. W naszej gminie znajdą się na niej 4 – ry nazwiska. Aby głos była ważny, należy postawić krzyżyk przy JEDNYM nazwisku na liście. (Jeśli będzie więcej niż jeden wybór - głos jest nieważny).

5. Jeśli nie wiemy na kogo zagłosować lub chcemy przed oddaniem głosu sprawdzić z jakiej listy startuje kandydat to nie będzie problemu. Lokale wyborcze będą doskonale oznakowane i w środku znajdziemy wykaz wszystkich kandydatów do rad gminy, powiatu, sejmiku województwa, a także na wójta.

Jeśli masz możliwość iść i zagłosować, to szczerze zachęcam! 
Jeśli nie głosujesz to nie masz prawa później narzekać!
 

UWAGA! WAŻNE!
„Cisza wyborcza" rozpocznie się 15 listopada 2014 r. o godz. 0.00
i  potrwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 16 listopada 2014 r. - przypomina PKW.


Jednocześnie PKW przypomniała, że w czasie ciszy wyborczej media nie mogą:
- informować o przebiegu wyborów;
- relacjonować głosowanie kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i innych osób biorących udział w głosowaniu;
- podawać informacje o komitetach wyborczych uczestniczących w wyborach pod warunkiem, że zostaną wskazane wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych lub kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w danej jednostce samorządu terytorialnego, a sposób prezentacji tej informacji nie będzie wyróżniać żadnego z komitetów;
- podawać informację o frekwencji wyborczej w ubiegłych latach;
- podawać w dniu wyborów informacje o liczbie osób, którym wydano karty do głosowania ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych;
- emitować własne ogłoszenia i ogłoszenia rozpowszechniane na zlecenie osób trzecich zachęcające do udziału w wyborach pod warunkiem, że w  materiałach tych nie będą prezentowały się osoby reprezentujące komitety wyborcze lub z nimi związane, a także osoby kandydujące w wyborach i  nie będą one stanowiły reklamy komitetu wyborczego lub kandydata, ani zachęcały do głosowania na daną listę lub listy, a także na danego kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jednocześnie PKW przypomina, że w okresie „ciszy wyborczej" w Internecie mogą pozostawać materiały o charakterze agitacyjnym oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczonych tam przed jej rozpoczęciem, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany.

 
Autor: Paweł, logo chgroberz.info