wybory 2014

{like}
Wielkimi krokami zbliża się termin wyborów samorządowych. Na swoich kandydatów na wójta, radnych gminy, powiatu czy sejmiku województwa zagłosujemy 16 listopada.

Parlament ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) "obdarował" nas wyborami w okręgach jednomandatowych. Co to znaczy? Najprościej rzecz ujmując – zwycięzca bierze wszystko.

Takie miejscowości jak Chroberz i Złota (przyp. chroberz.info) zostały podzielone na trzy okręgi każda i z każdego okręgu do Rady Gminy „wejdzie” osoba, która otrzyma największa liczbę głosów. Minusem jest fakt, że mieszkaniec powiedzmy ulicy Chrobrego nie będzie mógł zagłosować na sąsiada z ulicy Gliniki, ponieważ są w innych okręgach.

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze są według teoretyków esencją demokracji, ale czy jest sens aby na kilka okręgów dzielić tak małe miejscowości jak Chroberz czy Złota (około 900 mieszkańców każda)? Według mnie w tym wypadku jest wręcz odwrotnie.

Wracając do meritum. Gmina Złota została podzielona na 15-ście okręgów wyborczych (Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Złota z 30 października 2012 roku). Chroberz obejmują okręgi numer 6, 7 i 8:

Okręg numer 6, część sołectwa Chroberz: ulica Ogrodowa, Olszyk, Podzamcze, Cicha, Gliniki, Chrobrego od nr 51 do końca.
Okręg numer 7, część sołectwa Chroberz: ulice Staropolska, Słoneczna, Kolejowa, Akacjowa od numeru 1 do numeru 11A, Chrobrego od numeru 1 do numeru 50.
Okręg numer 8, część sołectwa Chroberz: ulice Parkowa, Leśna, Bobrowa, Akacjowa od numeru 12 do końca.

mapka z zaznaczonymi okręgami wyborczymi w Chrobrzu 

Sołectwo Nieprowice (okręg nr. 9) będzie wybierało jednego radnego. Rudawa z Wojsławicami (okręg nr. 10) wybiorą wspólnie jednego przedstawiciela. Natomiast Wola Chroberska i Kostrzeszyn (okręg nr. 11) stanowią jeden okręg wyborczy.

Jeśli chodzi o wybory na Wójta to zasady się nie zmieniły w porównaniu do poprzednich wyborów. Podobnie jeśli chodzi o wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. Do dwóch ostatnich głosować będziemy na jedną osobę na danej liście.

Kalendarz wyborczy (za Państwową Komisją Wyborczą):

do dnia 22 września 2014 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 2400

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib
 
i numerów 

do dnia 17 października 2014 r.

 

 

 

 

 

 do godz. 2400

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o  numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów 
co najmniej w połowie okręgów w wyborach
 
do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o  charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów 
listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 27 października 2014 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 
2014 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych 
w programach publicznych nadawców radiowych
 
i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w  wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 700–2100

– głosowanie


Źródło: pb, logo chroberz.info