Remont drogi Gacki - Chroberz{like}
W piątek rozpoczęły się prace remontowe na drodze powiatowej Chroberz – Gacki. Zakres prac obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, wykonanie nawierzchni na poboczach, frezowanie nawierzchni, remont chodnika w miejscowości Gacki oraz regulację studzienek kanalizacyjnych w tej miejscowości.

Przetarg ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie na wykonanie prac wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. w Kielcach. 

Autor: pb, logo chroberz.info, fot. autor.

remont drogi Gacki - Chroberz

remont drogi Chroberz - Gacki