{like}
W ostatnich dniach nastąpiły podtopienia łąk na terenie naszej gminy. Wody rzeki Nidy zalały łąki i pola m.in. w okolicach Chrobrza i Żurawnik. Rolnicy narzekają, że stało się to pomimo, że od kilku dni mamy bardzo słoneczną pogodę, a powodem wysokiego stanu wód są zrzuty wody ze zbiornika w Borkowie (gmina Daleszyce). Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek zapowiedział interwencję w Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Źródło: gminazlota.pl


Rozlewiska na chroberskich łąkach


Rozlewiska na chroberskich łąkach