Delegacja UG Złota

{like}
W Pińczowie odbyły się powiatowe obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja ustanowionego w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W dzisiejszych obchodach wzięły udział delegacje Urzędu Gminy Złota na czele z Wójtem Tadeuszem Sułkiem, Przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Krzakiem i Sekretarzem Gminy Ireneuszem Gołuszką, a także delegacja oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. 

 Autor: Paweł,  

Obchody 3 Maja

Obchody 3 Maja

Obchody 3 Maja

Obchody 3 Maja

Obchody 3 Maja