1 kwietnia uczniowie klasy VI pisali sprawdzian na zakończenie nauki w Szkole Podstawowej. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała komisja w składzie: dyrektor Gabriela Kłap oraz nauczyciele Małgorzata Stępień, Anna Dracz oraz nauczyciel z ZPO Złota Marek Purchla.

Sprawdzian trwał 60 minut, podczas których uczniowie rozwiązywali różne zadania. Obejmowały one czytanie ze zrozumieniem, pisanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 40. Prace uczniów są kodowane, a sprawdzać je będą egzaminatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do sprawdzianu w tym roku przystąpili: Dawid Dąbek, Marciszewska Paulina, Morton Karolina Anna, Morton Karolina Teresa, Paździórska Katarzyna, Piątek Mateusz, Pruś Gabriel, Stanek Adrian, Wodolska Klara.  Wychowawczynią klasy jest pani Anna Mucha.
 
Na wyniki ze sprawdzianu trzeba będzie jednak poczekać.

Życzymy powodzenia!

Źródło: SP Chroberz