W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Maksymalną liczbę punktów zarówno w części pisemnej jak i ustnej zdobyła Paulina Orzełek z Chrobrza i w grupie gimnazjalnej będzie reprezentowała naszą gminę oraz ZPO Złota w eliminacjach powiatowych.

Przypomnijmy, że Paulinie w ubiegłym roku zabrakło tylko 1 punktu do awansu do finału krajowego!

W kategorii szkół podstawowych, chroberską placówkę reprezentowały: Paulina Marciszewska oraz Karolina Morton. Uczniów przygotowała Anna Mucha.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego reprezentowali Adrian Curyło – 1 miejsce (awans do eliminacji powiatowych) oraz Piotr Stalica. Opiekunem uczniów był Tomasz Czyszczoń.

Wszyscy uczestnicy utrzymali nagrody wręczone przez Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka w asyście Dyrektora ZPO Złota Marioli Warzechy, Kierownika USC Złota Jolanty Fichtel oraz st. kpt. Tadeusz Pasternak z Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Źródło: PB,


Paulina przyjmuje gratulacje od Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka


Pamiątkowy dyplom dla Karoliny Morton z SP Chroberz


Paulina Marciszewska - SP Chroberz


Adrian Curyło - 1 miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych


Piotr Stalica - 2 miejsce - ZSCKR Chroberz


Od lewej Karolina Morton, Paulina Marciszewska - SP Chroberz, Piotr Stalica - ZSCKR Chroberz