Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest dla wszystkich chrześcijan obietnicą zmartwychwstania. Bóg przygotował nam miejsce w swoim królestwie i wezwał nas do uczestnictwa w swojej chwale. Uczestniczenie w Jego chwale rozpoczyna się już teraz, kiedy na wzór Maryi wsłuchujemy się w Boże słowo oraz przemieniamy nasze ziemskie życie tak, aby było ono miejscem spotkania z Bogiem i realizacji Jego zbawczej woli.

Źródło: WK, www.parafia.chroberz.info