7 lipca zapraszamy do Niegosławic na kolejne Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy. Uroczystość upamiętniająca dwóch legendarnych muzyków ludowych z Ponidzia zorganizowana w formie rodzinnego pikniku jest kontynuacją corocznego Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Niegosławicach.

Źródło: www.palac.chroberz.info