Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Progres zanotowała chroberska „podstawówka” w stosunku do wyników z roku poprzedniego. W tym roku uczniowie z Chrobrza uzyskali wynik 21,60 na 40 możliwych. Średnia dla powiatu 23,58. W gminie Złota najlepszy wynik uzyskali uczniowie z ZPO Złota – 24,74 pkt. Natomiast w powiecie pińczowskim Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach – 30,58. 

Źródło: