W sobotnie przedpołudnie w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu gościła 40 osobowa delegacja samorządowców z ukraińskiego okręgu winnickiego. Honory gospodarza pełnił Tadeusz Sułek, Wójt Gminy Złota, a jednocześnie członek Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Wizyta w Chrobrzu była jednym z punktów bogatego programu wizyty delegacji ukraińskiej z okazji 55 lecia nawiązania kontaktów województwa świętokrzyskiego (niegdyś kieleckiego) i obwodu winnickiego.
 
Celem wizyty naszych wschodnich sąsiadów jest zapoznanie z tematem planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego i gospodarki finansowej gmin. Ukraińcy odwiedzili m.in. Strawczyn oraz Sitkówkę-Nowiny. Obejrzeli inwestycje ze środków unijnych. 
 
W Chrobrzu, winnickich samorządowców po pałacowych wystawach oprowadził Dariusz Garlej – pracownik Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej, który w ciekawy sposób zaprezentował historię zbiorów oraz poszczególnych wystaw.

Kolejnym punktem była przerwa kawowa podczas której była możliwość luźnej rozmowy i pytań ze strony ukraińskich gości na temat praktycznej strony funkcjonowania polskiej samorządności na najniższym szczeblu. Wójt Tadeusz Sułek omówił prezentację multimedialną dotyczącą najważniejszych inwestycji w naszej gminie zrealizowanych dzięki środkom unijnym, a także film promujący naszą Małą Ojczyznę.

W kuluarowych rozmowach gości najbardziej interesowało jak zmienił się obraz Polski lokalnej po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej i wpływ polityki wspólnotowej na życie przeciętnego Polaka.
 
Autor: Paweł B.